เลขที่ 6/8-9 ถ.นืพัทธิสงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074 225430-2 Fax 074 225432

ไปไม่ถูกดูแผนที่เลยค่ะ

edit @ 22 Jul 2010 00:30:31 by Crownbakery Hatyai

edit @ 22 Jul 2010 00:34:52 by Crownbakery Hatyai